Musikk -og kulturskolen er kommunens kulturelle ressurssenter. Der står elevenes opplevelse, utfoldelse, mestring og utvikling i sentrum.

Det arbeides tett sammen med barnehage, grunnskole og frivillig kulturliv for å gi våre barn og unge et helhetlig oppveksttilbud.

De elevene som har plass trenger ikke å søke på nytt.

Om tilbudene i Hamarøy kulturskole

Søk opptak her

Kulturskolen Oppeid
Kulturskolens lokaler på Oppeid. Foto: Svetlana Gracheva