Arbeidet vil ha en varighet på 3 uker. Arbeidstid: 08.00-15.30.
  
Søknad kan sendes til:
Hamarøy kirkelige fellesråd, v/kirkeverge, 8294 Hamarøy
eller sendes på mail til kirkevergen på adressen: tanja.knutsen@hamaroy-kirkekontor.no

Søknadsfrist: 15.mai 2011