Sommerjobb

Hamarøy Vekst har ansvar for ledelse og organisering av ungjobb i Hamarøy. Ungdom mellom 16 og 20 år som er bosatt i Hamarøy, kan henvende seg til Hamarøy Vekst for å søke sommerjobb. Arbeidet vil bli fordelt med tre-fire uker på hver arbeidstaker i perioden 24. juni - 16. august.

 
Arbeidet vil bestå av
- oppdrag innenfor grøntarbeid
- ulike serviceoppdrag
- butikkarbeid og rengjøring

Lønn i henhold til kommunale satser for ungdom.

Du finner søknadsskjema på www.hamaroyvekst.no eller her
Du kan også kontakte Hamarøy Vekst AS, tlf. 90925505.

Søknad sendes Hamarøy Vekst AS, Postboks 37, 8298 Hamarøy eller post@hamaroyvekst.no

Søknadsfrist 1. mai 2013
   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015