Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sosialtjenester for innsatte i fengsel

Innsatte i fengsel kan søke sosialtjenesten i den kommunen de oppholdt seg i før innsettelsen, om økonomisk sosialhjelp og andre tjenester. Tjenesten kan omfatte økonomisk rådgivning og støtte til klær briller og andre hjelpemidler tannhelsetjeneste kost og losji under permisjoner Ved løslatelse kan sosialtjenesten tilby klær og sko midlertidig husvære hjelp til mer permanent etablering Tjenestene tildeles etter en individuell vurdering. Dette er en lovpålagt tjeneste. Du kan henvende deg til den kommunen du bodde i før arrestasjonen. Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten, og hva tjenesten eventuelt omfatter. Du kan klage på vedtaket innen tre uker. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det.
Publisert

Skjema