Spillemidler

Det kan nå søkes støtte til anlegg innen idrett, nærmiljøanlegg eller friluftsliv som eksempelvis turløyper.

Hamarøy, Steigen og Tysfjord kommuner har en felles kommuneplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2014-2017.
Hamarøy kommunes handlingsdel er rullert i november 2015. Tiltak eller anlegg  som skal finansieres må være beskrevet i planen. 
Idrettsanlegg

Søknadfristen til Hamarøy kommune er 31.oktober hvert år.
Søknadsskjema finner du på www.idrettsanlegg.no

Mer om spillermidler finner du her  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 10.12.2015