Spillemidler 2016

Det kan nå søkes støtte til anlegg innen idrett, nærmiljøanlegg eller friluftsliv som eksempelvis turløyper.

Hamarøy, Steigen og Tysfjord  har en felles kommuneplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2013-2016, vedtatt for Hamarøy 08.05.2014.

Tiltak eller anlegg  som skal finansieres må være beskrevet i denne planen. 

Søknadsskjema finnes  på  www.idrettsanlegg.no.  Her er info og veiledning om hva som er tilskuddsberettiget, krav til driften av anlegg osv.

Saksbehandler: ingrid.bergande@hamaroy.kommune.no

Søknadsfrist : 30. oktober 2015.

bilde_paa_tur_nettsiden.jpg  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 23.09.2015