Tiltak eller anlegg må være beskrevet i gjeldende kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelser. Tidligere godkjente søknader må fornyes.

Elektronisk søknadsskjema og informasjon finnes på www.idrettsanlegg.no 

Søknadsfrist :  31.10.2017