Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Spillemidler til idrettsanlegg

Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til idrettsanlegg. Det kan søkes om tilskudd til nybygg og rehabilitering av anlegg nærmiljøanlegg Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål, velforeninger og borettslag. For idrettsanlegg med tilskudd gjelder bl.a.: Anlegget skal ikke drives på kommersiell basis Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Anlegget skal ha universell utforming For nærmiljøanlegg med tilskudd gjelder bl.a.: Området skal være fritt og allment tilgjengelig Anlegget skal ikke dekke behov for organisert idrettsaktivitet og vanlige idrettskonkurranser Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker osv.) faller utenfor ordningen Søknaden sendes elektronisk til kommunen. Det er fylkeskommunen som avgjør søknaden. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til fylkeskommunen innen tre uker. Opprettholder fylkeskommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Kulturdepartementet.
Publisert

Skjema