Hamarøy, Steigen og Tysfjord kommuner har en felles kommuneplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2014-2017.
Hamarøy kommunes handlingsdel er rullert i november 2015. Tiltak eller anlegg  som skal finansieres må være beskrevet i planen. 
Idrettsanlegg

Søknadfristen til Hamarøy kommune er 31.oktober hvert år.
Søknadsskjema finner du på www.idrettsanlegg.no

Mer om spillermidler finner du her