START OPP SALTEN er et felles etablererkurs for kommunenen i Salten,
kurset gir deg som vil starte egen bedrift kunnskap som øker dine muligheter
til å lykkes med din forretningsidé, i tillegg til et sosialt og faglig nettverk med
andre gründere.

Kurset gir deg innsikt i hva som kreves for å starte en bedrift, hvordan man
går frem og hvem som kan hjelpe deg i etableringsprosessen.

Etablereropplæringen START OPP SALTEN består av tre samlinger á to dager:

Fredag og lørdag 11. og 12. oktober 2019
Fredag og lørdag 1. og 2. november 2019
Fredag og lørdag 22. og 23. november 2019

Prisen er kr 4.500,- pr deltaker som inkluderer kursmateriell og måltider
under samlingen, utenom kommer eventuell overnatting og reise.
Gründere i alle de 10 kommunene i Salten kan søke om å få delta på kurset.
Deltager må ha med pc til samlingene.

Fullstendig info på startoppsalten.no og @startoppsalten
eller kontakt oss direkte:
Saltdal Utvikling KF v/Brit-Elin Paulsen
Tlf. 412 39 812 eller mail
britelin@saltdalutvikling.no

Lokal kontakt Hamarøy er Hilde Fredheim mob. 99264445