Oppgradering av Steigentunnelen

Arbeidet med oppgraderingen av Steigentunnelen starter onsdag 23.09 kl 21.00, og vil pågå frem til 01.04.2010.

 Arbeidet skal pågå hovedsakelig på natten og tunnelen må holdes periodevis stengt.
Tider for trafikkavvikling vil være:
    Tunnelen stenges: kl 22.00
    Gjennomslipp i kolonne: kl 24.00-00.30
    Gjennomslipp i kolonne: kl 03.00-03.30
    Tunnelen åpnes: kl 06.00

Utrykningskjøretøy i oppdrag kan passere fritt.
Stengningen gjelder: natt til tirsdag, natt til onsdag, natt til torsdag og natt til fredag. Mindre avvik kan forekomme.
Stengingen vil være effektiv fra 23.09 og fram til 01.04.2010. Eventuelle endringer i stengetidene vil annonseres.

For trafikkinformasjon kontakt VTS på telefon 175
 
 


  • Oppdatert av Sverre T Olsen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015