Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemmer på valgdagen, eller møte fram der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

Det er ikke krav om at søknaden må være skriftlig. Du kan også ringe. Det må imidlertid fremgå av søknaden at velgeren er syk eller ufør og derfor ikke er i stand til å stemme et annet sted.

I henvendelsen til valgstyret må du oppgi navn, fødselsdato og år, og hvilken adresse du befinner deg på når valgmedarbeideren skal oppsøke deg.
Og et telefonnummer vi kan ringe for å avtale tid/dato.

Frist: tirsdag 5.september 2017

Du kan søke på følgende måter:

  • På telefon 475 01 883 eller 957 91 486
  • Epost: postmottak@hamaroy.kommune.no
  • Send skriftlig søknad til: Valgstyret i Hamarøy kommune, Valgstyret, 8294 Hamarøy