Varsel om stor snøskredfare for Nordland (region Lofoten og Vesterålen, Ofoten, Salten, Svartisen, Helgeland)

Skredfaren vil øke til 4-stor torsdag pga store nedbørsmengder og kraftig vind fra sørlige retninger.

Følg utviklingen på varsom.no - varsel for Ofoten og Salten