Styrer, råd og utvalg

Her finner du styrer råd og utvalg i Hamarøy kommune.

 

Navn
Formannskapet
Kommunestyret
Kontrollutvalg
Naturutvalget
Partssammensatt utvalg
Plan -og ressursutvalget
Råd for eldre og funksjonshemmede
Ungdomsrådet
Valgstyret
Velferds -og Driftsutvalget


    Sist oppdatert av Siv Reidun Sandnes den 19.aug.2010