Styrevervregisteret

Hamarøy kommunestyre vedtok i sak 48/97 knytning til Styreverregisteret og oppfordrer både folkevalgte og ansatte til å registrere sine verv og interesser i Styrevervregisteret.

Styrevervregisteret

Hensikten med registeret er å sikre allmennhetens tillit til forvaltningen gjennom større åpenhet rundt verv og interesser for folkevalgte og ansatte.

Webregisteret som er opprettet av Kommunenes Sentralforbund er åpent for allmennheten. Opplysninger blir p
ublisert for folkevalgte og ansatte som er ledere, beslutningstakere eller har innstillingsrett. Opplysningene innhentes fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene) og Kommuneregisteret.

Du kan søke opp opplysninger i Styrevervregisteret her  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015