Styrevervregisteret

Hamarøy kommunestyre vedtok i sak 48/97 knytning til Styreverregisteret og oppfordrer både folkevalgte og ansatte til å registrere sine verv og interesser i Styrevervregisteret.

 
Hensikten med registeret er å sikre allmennhetens tillit til forvaltningen gjennom større åpenhet rundt verv og interesser for folkevalgte og ansatte.

Webregisteret som er opprettet av Kommunenes Sentralforbund blir åpent for allmennheten. Registrering skjer på frivillig basis.
 
Rådmannen har overordnet ansvar for innføring av styrevervregisteret.

Kontaktperson og ansvarlig for praktisk gjennomføring i Hamarøy kommune er enhetsleder servicekontoret Siv Reidun Sandnes og kan kontaktes på telefon 75 76 50 13 eller
srs(a)hamaroy.kommune.no
 
 
 
Mer informasjon om styrevervregistreret finner du her


    Sist oppdatert av Siv Reidun Sandnes den 08.nov.2010