Til livlige rytmer fra Elvis Presley "The King" og andre populære 60- og 70-tallsartister kan du få swinge deg i bygde-swing.

Ta kontakt med Lill Marte Havblikk tlf. 993 53 599 for påmelding.