Tilsetting Bolyst 1

Fra 1.september og fram til juni 2013 er planlegger og sivilarkitekt Ingunn D. Lindbach engasjert i 50% stilling som prosjektleder for Bolyst 1.

 


Lindbach har jobbet som planlegger i Hamarøy kommune siden høsten 2009, og har erfaring fra et lignende prosjekt i Sør-Trøndelag. 
 
Bolystprosjektene i Hamarøy (Bolyst 1 og Bolyst 2) er finansiert av Kommunaldepartementet -og Regionaldepartementet.  
 
I Bolyst 1 prosjektet er det stedsutvikling, næringsutvikling og folkehelse som har hovedfokus. 


  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015