Tilskudd innvandrertiltak

Via en ny tilskuddsordning fra Nordland fylkeskommune kan man nå søke om støtte til formål å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunnet på tvers av ulike befolkningsgrupper.

Dette skal styrke integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn.

Man kan søke om to ulike tilskudd:
Organisasjonsstøtte
Aktivitetsstøtte

Nordland fylkeskommune gir organisasjonsstøtte til innvandrerorganisasjoner som medvirker til å styrke innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjonslivet.

Aktivitetsstøtte gis til frivillige organisasjoner som har som formål å skape aktiviteter og møteplasser i lokalsamfunnet på tvers av ulike grupper.

Les mer om ordningen og kriterier 
Send søknad om:    
Driftstilskudd
Aktivitetstilskudd

Søknadsfrist er 1. mai 2015.  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015