Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskudd til etablering i egen bolig

Du kan søke om tilskudd til etablering hvis du har dårlig økonomi og trenger bistand til å skaffe deg en nøktern og egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd. I spesielle tilfeller kan tilskuddet også brukes til refinansiering for å kunne beholde boligen, gjerne i kombinasjon med startlån. Målgruppe er Personer med nedsatt funksjonsevne Flyktninger Sosialt vanskeligstilte Boligen skal være nøktern, både når det gjelder størrelse og kostnader. Videre skal boligen være godt egnet for en eventuell funksjonshemning. Søknaden skal skrives på skjema HB 7.S.13. Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og fatter vedtak. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen tre uker. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.
Publisert

Skjema