Arbeidsgiverkontroll og -veiledning

Skatteoppkrever kontakter arbeidsgivere/firmaer for å utføre regnskapskontroll og gi veiledning innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning. Nyetablerte virksomheter bør selv ta kontakt for å få informasjon og veiledning.

Generelt

Beskrivelse

Skatteoppkrever kontakter arbeidsgivere/firmaer for å utføre regnskapskontroll og gi veiledning innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning. Nyetablerte virksomheter bør selv ta kontakt for å få informasjon og veiledning.

Kategorier

 • Arbeid
 • Næring
 • Skatter og avgifter

Målgruppe

Arbeidsgivere og firmaer

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Skatteetaten

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Lov

Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 5-13 Kontroll av arbeidsgivere

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Nord-Salten skatteoppkreverkontor
 • Leder: Marleif Eriksen
 • Telefon: 47985888
 • Epost marleif.eriksen@hamaroy.kommune.no
 • Postadresse: Postboks 104 8591 KJØPSVIK
 • Besøksadresse: Oppeid 8294 HAMARØY

Andre opplysninger

Sist oppdatert

06.01.2016 00:59

 • Oppdatert av Bjørn Tore Olsen Cintra
 • Sist oppdatert den 11.01.2016