Ergoterapi

Har du problemer med å greie dine daglige gjøremål fordi du er syk, skadet eller av andre årsaker, kan du få bistand fra en ergoterapeut. Ergoterapeuten kartlegger dine funksjoner og tilpasser dine aktiviteter og arbeidsvaner formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. En ergoterapeut gir deg mulighet til å leve et så aktivt liv som mulig. Kommunen vil foreta en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi. Tjenesten er gratis. Ergoterapi er ikke en lovpålagt tjeneste, men utfyller fysioterapi og andre tjenester som har et rehabiliteringsformål. Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Generelt

Beskrivelse

Har du problemer med å greie dine daglige gjøremål fordi du er syk, skadet eller av andre årsaker, kan du få bistand fra en ergoterapeut. Ergoterapeuten

 • kartlegger dine funksjoner og tilpasser dine aktiviteter og arbeidsvaner
 • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler
 • tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. En ergoterapeut gir deg mulighet til å leve et så aktivt liv som mulig.

Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, både i sykehjem og i private hjem.

 
Hamarøy kommune har ikke egen ergoterapeut.

 

 

Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet

Kriterier/Vilkår

Kommunen vil foreta en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Ergoterapi er ikke en lovpålagt tjeneste, men utfyller fysioterapi og andre tjenester som har et rehabiliteringsformål.

Lov

Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 1-3 Definisjoner

Forskrift

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Retningslinje

Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)

Praktiske opplysninger

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Hjemmetjenesten
 • Leder: Grete Prestegård
 • Telefon: 94870178
 • Epost hjemmetjenesten@hamaroy.kommune.no
 • Postadresse: Kommunehuset 8294 HAMARØY
 • Besøksadresse: Oppeid 8294 HAMARØY

Andre opplysninger

Sist oppdatert

08.01.2016 00:15

 • Oppdatert av Bjørn Tore Olsen Cintra
 • Sist oppdatert den 11.01.2016