25 års tjeneste

Hamarøy kommune hedret ansatte som har 25 års tjenestetid i kommunestyrets julemøte 15.desember 2016.

Ansatte hedret for 25 års tjeneste

Hedret med gode ord, gavekort og blomster:
Fra venstre: Anita Arntzen, Grete Kleppe, Eva Trønnes, Inger Bakkeli samt ordfører Jan-Folke Sandnes.
To av jubilantene kunne ikke møte, det var Bård Gjestland og Trine Kvalvik.

I 2016 er det seks ansatte med 25 års tjenestetid i Hamarøy kommune. Alle arbeider innenfor oppvekstsektoren, i barnehage og i skolen.
Jubilantene ble hedret ved kommunestyrets julemøte, og var invitert til julelunch sammen med kommunestyret. 

 

   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 15.12.2016