Topper kulturindeksen museum

Hamarøy troner i år på topp over museumskommuner i Norge.

Hamsunsenteret Hamarøy

Hamarøy og Hamsunsenteret topper Norsk kulturindeks i kategorien museumsbesøk. Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.

«Hamarøy troner i år på topp over museumskommuner i Norge. Kommunen har det største museumsbesøket i forhold til innbyggertallet. Hamarøy, med sine 1800 innbyggere, hadde et museumsbesøk på 26 695 besøkende i 2014. 22 000 av disse var besøkende på Hamsunsenteret. Det var også mange betalende besøkende på Hamarøy, hvilket tyder på at museumstilbudet var attraktivt.» Les mer i publikasjon fra Telemarksforskning 2015

Totalt sett har Hamarøy klatret fra 113.-plass til 58.-plass på den samlede kulturindeksen.
Nettnyhet fra NRK - Her er Norges beste kulturkommuner  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 02.12.2015