Trafikksikkerhetsplan

Hamarøy kommunes trafikksikkerhetsplan for 2016-2020 ble vedtatt av kommunestyret den 17. desember 2015.

 

 

Hamarøy kommunes trafikksikkerhetsplan består av en liste over holdningsskapende og fysiske tiltak som kan bidra til bedre trafikksikkerhet i kommunen. På bakgrunn av denne listen søker kommunen hvert år midler fra Fylkeskommunen. Formålet er først og fremst å bedre trafikksikkerheten der barn ferdes; ved skoleveg, idrettsanlegg og lignende.

 

Trafikksikkerhetsutvalget i Hamarøy

Trafikksikkerhetsutvalget i Hamarøy kommune ble oppnevnt av formannskapet den 28.01.2016. Styringsgruppa har følgende mandat:

 • Utarbeide handlingsplan for trafikksikkerhet for Hamarøy kommune
 • Være kontaktledd mellom kommunens innbyggere og politikere/administrasjon, samt regionvegkontoret (Statens vegvesen region nord).
 • Være høringsinstans i trafikksikkerhetsspørsmål/-saker.
 • Være ansvarlig for fremtidige revisjoner av trafikksikkerhetsplanen. 

Trafikksikkerhetsutvalget består av følgende personer:

 • Kurt Ediassen – leder i Planutvalget (leder)
 • Aslak Finvik – lensmannen i Hamarøy
 • Arnfinn Vangen – NHO transport
 • Kurt Fossvik – fagleder oppvekst
 • Ingeborg Lunde  folkehelsekoordinator

 

Har du generelle innspill til trafikksikkerheten i Hamarøy kommune? Klikk her! • Oppdatert av Senia Hagen
 • Sist oppdatert den 06.10.2016