Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som fremmer gode holdninger i trafikken. Midlene tildeles til første halvår av 2019 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø. 

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm. For nærmere informasjon om trafikksikkerhetsmidlene, samt sykkelopplæring og sykkelgårdene i Nordland, gå inn på www.nfk.no/nftu. 

Det som er viktig i trafikksikkerhetsutvalgets vurdering av søknader er i hvilken grad tiltaket spesifikt er tilknyttet trafikksikkerhet og opplæring. NFTU gir ikke ut midler til materiell eller utgifter til arrangementer med mindre det er et opplegg som søker å bedre holdninger til trafikksikkerhet. Utvalget kompenserer heller ikke utgifter til lønn.

Til inspirasjon kan du her se en oversikt over holdninskapende prosjekter som fikk tildelt midler i Salten høsten 2018. 

Hvordan søke? 

Søknaden skal være en kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag og sendes til: Firmapost-nord@vegvesen.no, innen tidsfristen: 10. mars 2019. 

Søknaden kan alternativt sendes til: 

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg
Statens vegvesen
Postboks 1403
8002 Bodø

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til silje.fisktjonmo@vegvesen.no