Tranøy fyr

I løpet av 40 år på 1800-tallet ble i alt hundre fyr reist langs norskekysten for å sikre leia for sjøfartsnasjonen Norge. Ett av disse var Tranøy fyr i 1864.

Tranøy fyr med utsikt mot Lofotveggen
Tranøy fyr med utsikt mot vestfjorden og Lofotveggen

Tranøy fyr ble 150 år i 2014, og ble storstilt feiret med jubileumsdager i august. Feiringen var et samarbeid mellom Hamarøy kommune og eierne som er Kystverket.

Det ble feiret med flotte jubileumsdager den 28. og 29. august 2014 av eieren Kystverket, sammen med Hamarøy kommune.
Presseomtaler under jubileet:
Avisa Nordland: Tranøy fyr er et ikon
Lokalavisa Nord-Salten: Jubileumsfest på fyret
Tranøy fyr er utleid til Inger og Willy Sund. De har drevet reiselivsvirksomhet på fyret i sommersesongene i fem år (2014).

Forvaltningsplan for Tranøy fyr

Tranøy fyr  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 28.06.2016