Sms sendt til berørte abonnenter 11.3 kl13.22: Det er avdekket lekkasje ved skolen i Ulvsvåg og det jobbes med å rette feilen. De fleste abonnenter har nå fått vann tilbake med unntak av de som er tilkoblet ledningen med lekkasje. Vi henstiller fortsatt alle abonnenter om å spare på vannet for å få bygget opp nivået i kilden og i magasinene til anlegget. Tanken med vann blir stående ved bensinstasjonen inntil videre for de som fortsatt er uten vann. Oppdatering 11.3 kl12.48: Lekkasjen er nå identifisert og de fleste har fått tilbake vannet. Det arbeides med å rette opp feilen. Oppdatering angående vannmangel på Ulvsvåg 10.3 kl22: Vi arbeider nå utfra teori om lekkasje på nettet. Vannverket fungerer og fyller opp magasinene som normalt. Vi vil starte arbeid med lekkasjesøk når magasinene holder tilfredsstillende nivå for videre arbeid i morgen tidlig. Det er viktig at abonnenter har stengt alle kraner når lekkasjesøk pågår, så fra klokken 6 i morgen tidlig og til ny beskjed gis ber vi alle om å stenge kraner i huset. Oppdatering 10.mars kl20.27: Teknisk avdeling i Hamarøy kommune melder at det nå er innsig av vann i bassenget i Ulvsvåg vannverk. Det antas imidlertid at det er et brudd på vannledningsnettet. Bassenget skal fylles opp før bruddet forsøkes lokalisert søndag. Vannkraner bør holdes stengt til det kommer beskjed om at vannet er på igjen. Vannet vil tidligst være tilbake formiddag søndag 11.mars. Melding 10.mars kl19.14: Ulvsvåg-området har vært uten vann siden formiddagen lørdag 10.mars. Det jobbes for fullt med å finne og løse problemet. Lørdag kveld vet vi ikke hvor lang tid det vil ta å få tilbake vannet. Vanntank er utplassert ved bensinstasjon i Ulvsvåg hvor beboere i området kan hente vann.