Ulykkesforsikring for elever

Kommunen/fylkeskommunen har plikt til å sørge for ulykkesforsikring for elevene. Forsikringen skal gi dekning for nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet. Målgruppe Elever i grunnskole og videregående skole Lærlinger og lærekandidater Forsikringen gjelder ikke elever under opplæring spesielt organisert for voksne eller barn i skolefritidsordningen. Forsikringen gir dekning for ulykkesskade som har hendt på skolen i skoletiden på vei mellom skole og hjem under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet og på vei mellom hjem og arbeidsplass under transport, skoleturer, idrettsdager, leirskoler og lignende som skolen har ansvaret for under Operasjon Dagsverk og andre lignende elevaktiviteter og mellom hjem og stedet der aktiviteten skjer For elever ved internatskoler gjelder forsikringen hele døgnet i den tiden elevene oppholder seg på skolen, men ikke i ferier og lignende fravær.

Generelt

Beskrivelse

Kommunen/fylkeskommunen har plikt til å sørge for ulykkesforsikring for elevene. Forsikringen skal gi dekning for nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen ved varig medisinsk invaliditet tilsvarer 5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og ved død 1 G.

Målgruppe

 • Elever i grunnskole og videregående skole
 • Lærlinger og lærekandidater

Forsikringen gjelder ikke elever under opplæring spesielt organisert for voksne eller barn i skolefritidsordningen.

Kriterier/Vilkår

Forsikringen gir dekning for ulykkesskade som har hendt

 • på skolen i skoletiden
 • på vei mellom skole og hjem
 • under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet og på vei mellom hjem og arbeidsplass 
 • under transport, skoleturer, idrettsdager, leirskoler og lignende som skolen har ansvaret for 
 • under Operasjon Dagsverk og andre lignende elevaktiviteter og mellom hjem og stedet der aktiviteten skjer

For elever ved internatskoler gjelder forsikringen hele døgnet i den tiden elevene oppholder seg på skolen, men ikke i ferier og lignende fravær.

Forsikringen kan gjøre unntak fra dekningen når årsaken til skaden er 

 • matforgiftning 
 • infeksjon ved insektstikk eller –bitt 
 • smitte gjennom bakterier, virus eller lignende 
 • psykiske skader  

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen og fylkeskommunen plikter å sørge for ulykkesforsikring for elevene. Eleven har de samme rettigheter ved et forsikringsoppgjør som andre forsikringstakere. Se forsikringsavtaleloven del B om personforsikring.

Lov

Lov om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven)

Forskrift

Forskrift til opplæringslova kap. 8 Ulykkesforsikring for elevar

Retningslinje

Ulykkesforsikring for elever, lærlinger og lærekandidater

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til


Hamarøy kommune
Postmottak
8294 Hamarøy

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Servicekontoret
 • Leder: Siv Reidun Sandnes
 • Telefon: 75 76 50 14
 • Epost postmottak@hamaroy.kommune.no
 • Postadresse: Kommunehuset 8294 HAMARØY
 • Besøksadresse: Oppeid 8294 HAMARØY
 • Åpningstid: 08.00 -15.30

Andre opplysninger

Sist oppdatert

14.12.2016 09:15

 • Oppdatert av azhub
 • Sist oppdatert den 14.12.2016