Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ulykkesforsikring for elever

Kommunen/fylkeskommunen har plikt til å sørge for ulykkesforsikring for elevene. Forsikringen skal gi dekning for nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet. Målgruppe Elever i grunnskole og videregående skole Lærlinger og lærekandidater Forsikringen gjelder ikke elever under opplæring spesielt organisert for voksne eller barn i skolefritidsordningen. Forsikringen gir dekning for ulykkesskade som har hendt på skolen i skoletiden på vei mellom skole og hjem under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet og på vei mellom hjem og arbeidsplass under transport, skoleturer, idrettsdager, leirskoler og lignende som skolen har ansvaret for under Operasjon Dagsverk og andre lignende elevaktiviteter og mellom hjem og stedet der aktiviteten skjer For elever ved internatskoler gjelder forsikringen hele døgnet i den tiden elevene oppholder seg på skolen, men ikke i ferier og lignende fravær.
Publisert

Skjema