Bli med på årets ungdomskonferanse om psykiske helse, livsmestring og deltakelse - av unge, for unge. Gjennom innlegg i plenum og på parallellseminar
får vi høre om å bli sett, hørt og forstått, om seksualitet og normalitet, om fremtiden i sosiale medier og at alt er mulig!

I år arrangerer vi konferansen i samarbeid med Sortland kommune som ble kåret til Årets barne- og ungdomskommune i 2015.

Vi håper så mange som mulig setter av disse to dagene til årets viktigeste konferanse for ungdom i Norge. Konferansen er gratis, men dere betaler selv for reise og overnatting.

 

Klikk  her for å melde deg på.