I forbindelse med arbeidet med strategisk prosess/plan ble det gjennomført samtaler mellom ungdomsskoleelever fra Hamarøy og Tysfjords vestside og representanter fra Fellesnemnda. Fra Fellesnemnda deltok leder Jan-Folke Sandnes, nestleder Filip Mikkelsen, prosjektleder Ørjan Higraff og intern prosjektleder Kurt-Helge Johansen som også fungerte som prossessleder.

Elevene ble delt inn i grupper for å diskutere følgende spørsmål:
Hva mener dere må være på plass i den nye kommunen, slik at dere får det bra i den nye kommunen?
Hva ser dere for dere må være på plass for at dere skal trives i den nye kommunen?
Hva kan dere bidra med for at nye Hamarøy skal bli en god kommune å bo i? 
Hva kan dere bidra til i arbeidet med å lage den nye kommunen?

Innspillene fra ungdommene finner du i referat fra møter den 19.3. og 20.3.18.