Utbedring av Finnøyveien

Arbeidet med fv. 662 Finnøyvegen i Hamarøy kommune er så vidt i gang.

 
Arbeidet starter nå og skal være ferdig i løpet av høsten 2012. 
Når arbeidet er ferdig skal trafikksikkerheten og standarden på veien være forbedret.
 
Et informasjonsskriv er i disse dager på vei ut i postkassene de som blir berørt av arbeidet.
 
Klikk her for å lese skrivet.
   • Oppdatert av Sverre T Olsen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015