Utbyggingsavtaler offentliggjøring

Hamarøy kommune legger med dette tre utbyggingsavtaler ut til offentlig ettersyn til 14. november.

Hamarøy kommune skal inngå avtaler med:

  • Idunngården AS
  • Singh Invest AS
  • BBI AS

Les mer om avtalene her (link)  • Oppdatert av Senia Hagen
  • Sist oppdatert den 14.10.2016