Nødvendige deler er bestilt, slik at problemet blir løst og vannforsyningen kommer tilbake til normal drift.

Det kjøres inntil videre vann fra ekstern kilde som ikke skal benyttes som drikkevann.

Det er plassert en tank med drikkevann ved ungdomshuset.

Vi beklager utfordringene dette medfører for abonnentene.

Abonnentene er varslet via sms-varsling.