LEIE AV HYBEL PÅ HYBELHUSANLEGG, OPPEID

Type hybel Pris
Liten hybel m/ strøm og bredbånd - elever kr. 2.500,-
Liten hybel m/ strøm og bredbånd – andre kr. 2.900,-
Stor hybel m/ strøm og bredbånd – elever Kr. 3.300,-
Stor hybel m/ strøm og bredbånd – andre kr. 3.600,-

 

UTLEIE - HAMARØYHALLEN

Andel Pris
3/3 av hallen kr. 270,-
2/3 av hallen kr. 210,-
1/3 av hallen kr. 150,-
Helgeutleie etter egne ansvarsavtaler - 3/3 av hallen kr. 200,-    

Oppgitte priser er pr. time.  Alder beregnes ut fra flertallet i gruppen.  Barn under 18 år gratis

 

ANNEN BRUK AV HALLEN

Type Pris
Idretts- og øvrige Kulturarrangementer (ikke kommersielle arrangementer) kr. 2.700,-       
Salgsmesser/arrangementer i næringsøyemed (kommersielle arrangementer) Etter avtale

 

LEIE AV MILJØROM

Type arrangement Pris
Privat arrangement (konfirmasjon, fødselsdag ol.) kr. 1.200,-
Arrangement (utleier forestår vask) kr. 350,-
Møteaktivitet (leiertaker forstår selv vask) kr. 60,-
Møteaktivitet (utleier forestår vask) kr. 250,-

 

LEIE AV SVØMMEHALL

Type Pris
Private grupper pr. time (3 til 4 personer) kr. 240,-
Private grupper pr. time (5 til 7 personer) kr. 340,-
Private grupper pr. time (8 til 10 personer) kr. 440,-
Private grupper pr. time (11 til 12 personer) kr. 540,-
Private grupper pr. time (13 til 15 personer) kr. 600,-
Folkebad, voksne kr. 50,- 
Folkebad, barn
     skoleelever og personer med klippekort
kr. 30,-
25% rabatt
Familie m/ barn tom 5 personer kr. 180,-
Kommersiell bruk kr. 720,-

 

LEIE AV SKOGHEIM

Type  Pris
Møtevirksomhet grønnsalen (dag-/kveldstid) kr. 250,-
Private arrangement (konfirmasjon, fødselsdag o.l.)* kr. 900,-
Kommersiell virksomhet - lørdag/søndag*   kr. 1.200,-
   

* Leietaker vasker og rydder i tillegg.