Teknisk sjef opplyser at begge veiene er i dårlig forfatning på grunn av teleløsningen og det oppfordres til å ta hensyn. Vanlige personbiler vil kunne oppleve å bli sittende fast. 

Teknisk enhet jobber med situasjonen.