Hvem kan stemme?

Ved stortingsvalget er det bare norske statsborgere over 18 år som har stemmerett. Det holder at velger fyller 18 år i løpet av valgåret. Velger må være, eller ha vært, registrert som bosatt i Norge.

Husk legitimasjon når du stemmer!
Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Legitimasjonen må inneholde velgerens navn, fødselsdato og bilde. Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet

Når og hvor kan du stemme?

Forhåndsstemme
Forhåndsstemme kan du gjøre fra 1. juli til og med 8. september i hvilken som helst kommune. Hvis du stemmer i en kommune utenfor fylket du er bosatt i, får du kun utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra ditt fylke og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer. Er du syk eller ufør, kan du søke kommunen om å få forhåndsstemme hjemme.

I Hamarøy kan du forhåndsstemme i perioden 10.august til 8.september i Servicekontoret, kommunehuset Oppeid mellom 08:00 - 15:30 på hverdager. Tidligstemmer tas imot fra 1.juli samme sted.

Valgdagen
På valgdagen 11.september 2017 må du stemme i kommunen du er registrert bosatt i per 30. juni 2017.

Sametingsvalget

Hvem kan stemme?

  • Samer som er norske statsborgere, og som fyller 18 år innen utgangen av valgåret, og som er, eller har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
  • Svenske og finske samer som fyller 18 år innen utgangen av valgåret, og som står innført i norsk folkeregister som bosatt i Norge per 30. juni 2017.
  • Samer som ikke er nordiske statsborgere, som fyller 18 år innen utgangen av valgåret, og som har stått innført i norsk folkeregister som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Det er et vilkår at man er innført i Sametingets valgmanntall.

Når og hvor kan du stemme?

Du kan stemme i samme tidsperiode som for stortingsvalget. Dersom du er registrert bosatt i en kommune som har færre enn 30 stemmeberettigede til sametingsvalget, kan du ikke stemme på valgdagen. Du kan da bruke stemmeretten din ved å forhåndsstemme. På Sametingets nettsider finner du oversikt over hvilke kommuner dette gjelder. 

Hvordan endre på stemmeseddelen?

Du kan endre på stemmeseddelen ved å endre rekkefølgen på kandidatene. Det er ikke anledning til å stryke kandidater. Sametinget sender ut valgkort med informasjon til alle som står i Sametingets valgmanntall.

Mer informasjon på www.sametinget.no/Valg