Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Valgstyret

Valgstyret i Hamarøy kommune består av formannskapets medlemmer. Valgstyret velges av kommunestyret. Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortingsvalg, sametingsvalg og eventuelle folkeavstemminger.

Valgstyrets medlemmer

Jan-Folke Sandnes, leder epost: ordforer@hamaroy.kommune.no mobil 41436045

May Valle,  epost: mayval@vgs.nfk.no mobil 97739636

Fred-Eddy Dahlberg epost: frededdydahlberg@gmail.com mobil 47394616

Britt Kristoffersen epost: britt.kristoffersen@gmail.com mobil 90891354

Rigmor Lien epost: rigmlien@online.no mobil 94195099

Valgstyrets sekretariat er i Servicekontoret.

Stemmestyrer og valgkretser

I hvert valglokale i kommunen skal et eget stemmestyre lede gjennomføringen av valget på valgdagen. Stemmestyret i hver valgkrets består av tre medlemmer og tre varamedlemmer.

I Hamarøy er det fire valgkretser: Skutvik, Oppeid, Ulvsvåg og Innhavet krets.

Publisert | Oppdatert 24. august 2017

Skjema