På grunn av spyling av vannledningene ved Oppeid vannverk blir det vannavstenging fra den 27.juni kl. 20:00 og til 28.juni 2018 kl. 07:00.

Abonnentene anbefales å tappe kaltdvann etter spylingen.

Abonnentene er varslet via sms-varsling.