Det er gått ut følgende melding til abonnentene ved Skutvik vannverk 12.04.18:
På grunn av forringet vannkvalitet på Skutvik på morgenen i dag er det besluttet å avbryte nattestengningen som ble annonsert i går. Vi ber samtidig alle som har på frosttapping om å stanse dette umiddelbart.

Fagleder vann og avløp, Kari Wilhelmsen Johansen, opplyser at situasjonen som oppsto i dag skyldes at det over tid legger seg belegg i vannrørene som løsnet når det ble satt trykk på rørene i natt, da de fyltes opp med vann etter å ha vært helt nedtappet. Dette er ufarlig, alt som kommer ut fra vannverket er desinfisert og helt trygt men disse partiklene gir uheldig farge på vannet.

Det er besluttet å avbryte nattestengningen da vi ser at dette fører til merforbruk blandt abonnentene på grunn av at mange satte på tapping, og vil ikke hjelpe på vannmengde i kilden.
 
Vann og avløp har fått meldinger om at vannkvaliteten nå på formiddagen er bedre. Vi anbefaler alle som er på jobb og liknende om å tappe kaldt vann i 5 minutter når dere kommer hjem for å tømme private stikkledninger for vannet som kom på morgenen i dag. 
 
Grunnen til at det ble avgjort å nattestenge er at det er høyere forbruk på nattestid enn det burde være. Dette skyldes sannsynligvis frosttapping eller lekkasje på nett, eller begge deler. Vi ber derfor alle abonnenter om å holde frosttapping til et minimum.