Hamarøy kommune ber folk som ferdes i utsatt terreng være varsomme og holde seg oppdatert på gjeldende varsel.

For Hamarøy kommune kan man følge med på NVEs varsel for region Ofoten.  Man kan også abonnere på varsel via sms eller epost:

http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Ofoten/2018-03-19