Vedlikehold Oppeid vannverk

I forbindelse med utvidet vedlikeholdsaktivitet ved Oppeid vannverk, vil det i perioder fra uke 16 og til og med uke 22 kunne forekomme en del skum i elv og kommunedam, samt periodevis lukt og smak på vannet.

 
Dette medfører ingen helsefare.  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015