Veinavn på høring

Forslag til veinavn legges nå ut på høring. Frist for innspill er 5. mai

Navneforslag og kartutsnitt vil være tilgjengelig på kommunens hjemmeside, servicekontoret på Oppeid, Hamarøy Hotell og matbutikkene på Tranøy, Skutvik og Ulvsvåg. Høringsfrist er 5. mai

Ler mer her (link)


  • Oppdatert av Senia Hagen
  • Sist oppdatert den 06.04.2017