Formålet med prosjektet

Kommunen går bort i fra matrikkeladresser, og innfører veiadresser slik at det blir lettere å finne frem for nødetatene, posten, varelevering og for besøkende.
 

Status

Formannskapet har utpekt en arbeidsgruppe som skal gjennomgå innkommende forslag på veinavn, og utarbeide forslag for veinavn i Hamarøy. Gruppen består av Hamarøy Historielag, Senia Hagen, Liv Ingrid Kravdal, Rigmor Lien, Britt H. Kristoffersen og Svein P. Skarvik.  Gruppen har hatt fire møter i juni og juli. Forslag til veinavn skal behandles i Formannskapet 30. august før dette oversendes til Stedsnavntjenesten for uttalelse.