Følgende nye veinavn er foreslått: 

  • Vågen 
  • Hestvikveien 
  • Hillingsagpollen 

Frist for eventuelle merknader til de nye adressenavnene er 23. november 2018.

Merknader kan sendes på e-post til postmottak@hamaroy.kommune.no eller pr post til Hamarøy kommune, Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy

Kart over adresseparsellene: 

Vågen:

Vågen_adresseparsell

Hestvikveien:

Hestvikveien_adresseparsell

Hillingsagpollen: 

Hillingsapollen_adresseparsell