Verdens tobakksfrie dag 31. mai

1. juni er det ti år siden innføringen av røykfrie serveringssteder, den såkalte røykeloven. I denne tiårsperioden er andelen som røyker daglig nesten halvert – fra 27 til 15 prosent. Den nedadgående trenden i røyking ser ut til å fortsette. Til sommeren nås enda en milepæl i det tobakksforebyggende arbeidet. Fra 1. juli blir skoler og barnehager tobakksfrie.

 

Mange mennesker har fått betydelig bedre helse på grunn av sitt valg om å slutte å røyke, eller ved å la være å begynne. De kan slippe sykdom og redusert livskvalitet, og leve lenger med god helse. 

 

Selv om røyking blant unge har gått ned har snusbruken blant unge steget kraftig. Fram til 2009 var det flere som røykte daglig, enn som snuste daglig. I 2013 er det tre ganger så mange som snuser daglig som det er som røyker daglig i denne aldersgruppen. Det kommende forbudet i skolen mot all tobakksbruk, både røyk og snus, vil kunne være et viktig virkemiddel for å stoppe økningen i snusbruk blant unge. Lovbestemmelsen skal også sikre at alle elever få rett til et tobakksfritt miljø og beskytte dem mot tobakkspress.

 

Tilbud om sluttehjelp

Det er flere tilbud om hjelp til dem som vil slutte med tobakk. Det siste året har appen Slutta blitt lastet ned over 200 000 ganger. Den kan hjelpe brukerne med både røyk- og snusslutt. Man kan få hjelp av erfarne slutteveiledere på Røyketelefonen 800 400 85. For dem som ønsker motivasjon og støtte av andre i samme situasjon finnes Facebook-siden Slutta – din røykeslutt.

Frisklivssentralen og Helsestasjonen i Hamarøy kommune har tilbud om hjelp til tobakksslutt både individuelt og i grupper. Ta gjerne kontakt med oss for en samtale om hvordan vi kan støtte deg hvis du vil slutte med røyk eller snus.

 

Fakta om røyking i Norge:

  • Andelen som røyker daglig er de siste ti årene nesten halvert – fra 27 til 15 prosent.
  • Nedgangen i ungdomsrøyking har vært større enn ellers i befolkningen. De siste ti årene har andelen som røyker daglig blant unge gått ned fra 25 til 7 prosent.
  • 9 prosent røykte av og til i 2013. Dette tallet har vært ganske stabilt i en årrekke.
  • Selv om det blir stadig færre som røyker, er det fortsatt til sammen om lag én million mennesker som røyker i Norge – ca. 610 000 personer som røyker hver dag og 360 000 som røyker av og til.
  • Det er en økning i snusing blant unge i alderen 16–24 år (fra 19 til 21 % fra 2012 til 2013).
  • I 2013 er det tre ganger så mange unge som snuser daglig (21 prosent) som det er som røyker daglig (7 prosent).

 

Kilde: Helsedirektoratet   • Oppdatert av Lene Øverkil
  • Sist oppdatert den 09.03.2016