Den 10.oktober 2018 markeres Verdensdagen for psykisk helse.

Årets tema er det siste i rekken i treårsperioden hvor «identitet og tilhørighet» har vært et overordnet tema. Opplevelsen av tilhørighet og det å være trygg på egen identitet, er grunnleggende for vår psykiske helse. I 2016 snakket vi om viktigheten av disse faktorene i møte med livets endringer, i fjor la vi vekt på det å ha noe å glede seg over i hverdagen, og det å skape en meningsfull hverdag for seg selv og andre.

Men hva skjer når vi møter mennesker som er ulike oss selv? Har ulikhetene plass i fellesskapet, i samfunnet? Og klarer vi å akseptere disse ulikhetene?

I 2018 ønsker vi derfor å vektlegge en viktig egenskap vi mennesker er født med, nemlig raushet. Raushet kan bety mye, og i årets kampanje har vi fokus på hvordan raushet kan gi bedre psykisk helse. Som kampanjetema har vi valgt et ord som vekker positive assosiasjoner og som oppfordrer til en aktiv handling: «Vær raus».

Et rausere samfunn

Vi har alle mulighet til å være raus. Vi kan være rause med oss selv og med andre. Et raust samfunn styrker oss alle. Raushet smitter.

Hva er raushet

Raushet handler om å gi noe uten å forvente å få noe tilbake. Det dreier seg om å akseptere at vi er ulike, at vi ikke er perfekte, og gi rom for egne og andres ulikheter. Begrepet knyttes til blant annet altruisme, nestekjærlighet, sjenerøsitet og uselviskhet.

Kathrine Aspaas, forfatter av boken Rausheten tid, skriver dette om raushet:

 • Raushet er å unne andre suksess.
 • Raushet er å våge åpenhet.
 • Raushet er å lytte til andre.
 • Raushet er å våge å feile.
 • Raushet er å tillate andre å feile.
 • Raushet er å hjelpe andre.
 • Raushet er å ta et skritt tilbake før vi dømmer andre.
 • Raushet er å tilgi oss selv – og andre.
 • Raushet er å konfrontere med vennlighet.
 • Raushet er å sette grenser med vennlighet.
 • Raushet er å takke vennlig nei til det som ikke gir oss glede.

  Film om Verdensdagen (link til youtube):

Illustrasjon Verdensdagen for psykisk helse