Vintervedlikehold Buvåg

Hamarøy kommune innbyr til konkurranse på vintervedlikehold på roden: Buvåg for perioden 15.10.2015 – 31.12.2017

Vintervedlikehold Buvåg

Tilbudsinnbydelse vintervedlikehold 2015 -2017 Buvåg

Hamarøy kommune oppfordrer lokale entrepenører med de nødvendige kunnskaper og utstyr om å levere tilbud på brøyteroden Buvåg.
Beredskapsperiode for brøyting og strøing er 15. oktober til 15. april.
Entrepenøren inviteres til å gi inn en fast sum for beredskap og timespris for brøyting og strøing for perioden.
Fullstendig tilbudsutlysning finner du her
Rodeliste

Innlevering av tilbud
Frist: mandag 5.oktober 2015 kl. 12:00

Tilbudet skal være levert i lukket konvolutt til Hamarøy kommune v/servicekontoret.
Merkes: Tilbud vintervedlikehold 2015-2018
Tilbudsåpning finner sted umiddelbart etter fristens utløp.  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 09.09.2015