Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Arbeidsmiljøutvalget 18
04
Fast utvalg for plansaker / Plan og ressursutvalg 10
13
19
08
12
11
23
02
Fellesnemnd 11
30
12
28
13
28
08
25
09
22
04
18
19
21
05
25
07
18
Fellesnemnd - PSU 30
12
28
13
08
22
04
21
25
18
Formannskapet 21
31
27
27
11
25
02
29
20
28
23
02
Formannskapet NY 06
12
Klagenemnd eiendomsskatt 08
21
Kommunestyret 21
14
02
24
14
24
31
12
Kommunestyret NY 24
28
Naturutvalget 11
Partssammensatt utvalg 27
29
Råd for eldre og funksjonshemmede 07
24
16
07
25
Takstnemnda for eiendomsskatt 11
06
Valgstyret 13
22
04
04
10
18