Undervisningstilbud


Undervisning organisert som enetimer à 20-25 minutter per uke, eller to og to elever sammen i 30 minutter per uke: 

 • Fiolin
 • Cello - Nytt fag! 
 • Piano
 • Messingblås (kornett, trompet, trombone m.m)
 • El-bass
 • Gitar
 • Slagverk 
 • Sang

Undervisning i grupper 45-60 minutter per uke: 

 • Dans
  Sted: Drag (Speilsalen Tysfjord ASVO)  
                      Småtroll: mandager 17.00-17.45 
                      Mellomtrinn: mandager 17.45-18.30 
                      7.-8.klasse, mandager 18.30-19.30

  Sted: Skutvik (Hamarøy montessoriskole)
  Småtrinn: Onsdag 14:30-15:15
  Mellomtrinn: Onsdag 15:30-16:15 

  Sted: Hamsunsenteret , Æventyrsalen
  "Kule jenter" Mellomtrinn: tirsdager 16:00-17:00 
  Småtroll tirsdager: 17:00-17:45

  Sted: Oppeid, kulturskolen
  Småtrinn onsdager: 13:00-13:45 
   
 • Teater
  Fra oktober 2019 tilbyr igjen Hamarøy kulturskole undervisning i teater!
  Oppstart er i uke 42 (uka etter høstferien).
  Undervisningen i teaterfaget vil være allsidig. Vi skal bruke stemmen, kroppen, sansene, følelsene og fantasien til å utforske tid, rom, roller og objekter. Vi skal leke mye. Gjennom lek kan vi late som om vi er en annen, på et annet sted, i en annen tid, i en annen sammenheng. Grunnleggende for faget er å samhandle med andre.
  Lærer er Stine Braseth-Ellingsen.
   
  5.-7. trinn:
  onsdager kl. 17.30-19.15

  8.-10. trinn:
  torsdager kl. 18.00-19.45

  Pris per semester: 875,-
 • Søk plass her:
  https://nohamaroy.speedadmin.dk/tilmelding#/  

Hvem kan være elev?

Tilbudet retter seg i hovedsak mot barn og unge i grunnskole og videregående opplæring, men vi tar også inn voksne elever for et skoleår av gangen, dersom vi har ledig kapasitet. 

Søke? Følg linken:

 https://nohamaroy.speedadmin.dk/tilmelding#/ 

Musikkverksted - en møteplass for ungdom!

Kulturskolens musikkverksted er en møteplass for ungdom i kulturskolens lokaler på Oppeid. Her kan man "henge ut", spille musikk med andre og utforske instrumenter. Ingen forkunnskaper nødvendig - her kan du være som du er! 
Hvem pleier å være på musikkverksted? De fleste som bruker tilbudet fast er elever ved Knut Hamsun VGS, men det er også ungdomsskoleelever med. To kulturskolelærere er tilstede hver gang. 
Må man være elev i kulturskolen for å delta på musikkverksted? Nei, dette er en møteplass for både de som er elever, og de som ikke er elever. 
Hva koster det? Dette er et breddetilbud, og koster ingenting. 

Når er det? Tirsdager i partallsuker (fra og med tirsdag 3.september) klokken 17:00-18:30 på kulturskolen Oppeid. Vi følger skoleruta. 

 

 

Vårt musikkverksted har mottatt støtte til utstyr av musikkutstyrordningen (MUO).

Ungdomskor

Høsten 2019 starter vi ungdomskor på Drag. Dette er en åpen møteplass for ungdomsskoleelever, uten bindende påmelding. 
Onsdager 15:30-17:00 på Árran. Velkommen! 

Hamarøy Storband

Storbandet består av alle typer blåseinstrumenter (ikke standard besetning), komp (gitar, piano, slagverk og bass) og vokalister. Vi øver på kulturskolen mandager klokken 19:30-21:00, og er stadig på jakt etter nye medlemmer. Hos oss er det musikanter i alle aldre - vi har ingen aldersgrense. Har du lyst til å være med? Kom på øving, eller ta kontakt: 

Johannes Fauchald
92 21 24 87 
johannes.fauchald@hamaroy.kommune.no
 

Lærere

 

Yvonne Thomassen 

Yvonne underviser i fiolin og gitar, og har gjort det hos oss siden 2009. Hun er utdannet lærer fra Erfurt og Fulda i Tyskland, med fordypning i musikk. Yvonne har spilt fiolin siden hun var 7 år, og er aktiv i det lokale musikklivet på Hamarøy. Hun jobber også på Hamarøy sentralskole som sekretær, DKS-ansvarlig og tysklærer. 

Hristina Vukovic

"Nina" underviser i piano ved kulturskolen. Hun har mangeårig erfaring som pianolærer, og har undervist på alle nivåer i musikkutdannelsesløpet. Før hun flyttet til Norge og Hamarøy i august 2015 jobbet hun som førsteamanuensis i piano ved universitetet i Nis, i Serbia. 

Nina har lang erfaring som pianist. Hun har hatt solokonserter i Serbia, Ungarn, Østerrike, Italia og Norge. Som kammermusiker har hun turnert i det tidligere Jugoslavia, Belgia, Østerrike, Hellas, Tyskland, Romania og Norge. Som pianoakkompagnatør har hun spilt med det meste av strengeinstrumenter, blåseintrumenter, solosangere og kor.   

Raminta Morkuniene 

Raminta er danselærer i kulturskolen, hun jobber også i Ballangen kulturskole, og i Marielund barnehage. 

Ole Johnny Stensland

Ole Johnny er sang- og gitarlærer i kulturskolen. Han har 20-års erfaring som turnerende musiker, både som artist i eget navn og med duoen "Rain dogs". 

Anders Skoglund

Anders underviser i slagverk, bass og gitar i kulturskolen. Han er særdeles aktiv i musikkmiljøet i regionen, og jobber også på Knut Hamsun VGS. 

Johannes Fauchald 

Johannes er rektor i kulturskolen. Han underviser også i gitar, bass og slagverk. 

Annelise Grindheim 

Annelise er multikunstner, og underviser i Teater ved Hamarøy kulturskole. Hun kommer fra Etne, og jobber også ved Hamsunsenteret, ved siden av sin kunstnervirksomhet

 

Priser

PRISENE ER OPPGITT PER SEMESTER

Elevkontingent instrumentalundervisning: 1050,-
Søskendmoderasjon (søsken nr.2): 788,- 
Søskenmoderajon (søsken nr.3) 525,- 
Instrumentleie: 350,-
Kontingent danseundervisning og andre gruppetilbud : 875,-   
Tilbud nr. 2: 788,- 

Visjon og pedagogisk plattform

Visjon

 • Opplevelse, trygghet, glede og mestring – for alle!

Kulturskolens oppgave er å utvikle og ivareta kunstnerisk og kulturell kompetanse. Til grunn ligger et helhetlig syn på mennesket og ideen om at alle mennesker har formsans og uttrykksbehov som kan utvikles gjennom opplæring. Formålet med opplæringen i kulturskolen er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Opplæringa skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.

Kulturskolen er et ressurssenter i Hamarøysamfunnet og med vår fagkompetanse, våre tilbud, møteplasser og forestillinger skal vi bidra og stimulere til musikk- og kulturaktivitet i Hamarøy.

Pedagogisk plattform

Vi..

 • ønsker å gi barn og unge tro på egen verdi, ideer og drømmer.
 • legger vekt på en lekende og søkende undervisning for å la elevene få oppleve mestring og trygghet som sammen med utfordringer vil stimulere fantasi og skapende krefter, noe som gjør elevene godt rustet til å håndtere livets ulike utfordringer.
 • ønsker å vekke nysgjerrighet og begeistring for kunstfagene og utvikle kunnskap, forståelse og ferdighet hos elevene gjennom ulike metoder og innfallsvinkler.
 • ønsker å utvikle evner innen aktiv lytting, konsentrasjon og observasjon, samt bruke formidling som en naturlig del av undervisningen.
 • kjennetegnes ved holdninger og tanker som er preget av åpenhet og respekt for den enkelte, uansett forutsetninger og kulturell bakgrunn.
 • legger vekt på læring gjennom opplevelse og vil tilstrebe en høyest mulig kvalitet på undervisningen.
 • bruker ulike undervisningsformer og metoder med hovedvekt på undervisning èn til èn, og i grupper.
 • vil sette eleven i fokus og bruke læreren som veileder og forbilde gjennom en tilpasset og variert undervisning med vekt på den praktiske og utøvende virksomhet.
 • legger stor vekt på at elevenes deltagelse i forestillinger, konserter, arrangementer og samarbeidsprosjekter mellom ulike kunstfag, blir gode opplevelser og arenaer for mestring.
 • ønsker å gi elevene mulighet til å oppleve glede ved å mestre, uttrykke og formidle ulike kunstformer alene og sammen med andre.
 • ønsker å gi elevene mulighet til å utvikle forståelse og respekt for andres kulturelle tilhørighet ved å fokusere på kulturarv og tradisjoner.
 • ønsker at elever med særlige evner skal gis mulighet til å utvikle sitt talent.

 

Relasjonskompetanse – læring basert på tillit og trygghet

Læring har en sterk emosjonell komponent, og hos oss står den gode relasjonen mellom lærer og elev i sentrum. Denne kontakten og interaksjonen mellom lærer og elev er et av læringens viktigste grunnlag. En tillitsbasert relasjon fremmer samarbeid og motivasjon, og den innebærer at elevene tør å spørre når det er noe de ikke forstår. I Hamarøy kulturskole har vi en unik mulighet til å se det «hele mennesket» hver enkelt elev er. Fordi vi er en relativt liten kulturskole, på en relativt liten plass, treffer våre lærere elevene på ulike arenaer i løpet av en uke. Dette gir oss en unik mulighet til å bygge gode, trygge relasjoner med elevene – som vi mener er en forutsetning for at læring skal kunne oppstå.

Yrkesetisk kompetanse

Elevens behov skal alltid stå i sentrum. Å utøve kunst innebærer å eksponere seg, vise hva man kan og ikke kan, uttrykke sitt følelsesliv. Dette gjør eleven sårbar. Det innebærer et stort yrkesetisk ansvar for kulturskolelæreren. Vi skal som kulturskolelærere være oss bevisst det asymmetriske forholdet til elevene, sørge for at eleven føler seg trygg i undervisningssituasjonen, og at hver eneste undervisnings- og framføringssituasjon er preget av trygghet, glede og mestring.

Serviceerklæring

 • Hamarøy kulturskole gir et opplæringstilbud preget av kvalitet og variasjon, tilpasset den enkelte elev.
 • Vi bruker våre fag og vår undervisningstid til å styrke elevens tro på egen verdi, idèer og drømmer .
 • Vår undervisning er organisert individuelt, og i grupper. Gruppeleksjoner skal utgjøre minst 30 minutters undervisning per uke, mens individuell undervisning skal utgjøre minst 20 minutter per uke. Vi etterstreber å tilrettelegge for samspill hvert semester.
 • Undervisningstilbudet er lagt til den skolen eleven går på, så fremt det er økonomisk ansvarlig med hensyn til antall søkere.
 • Vi garanterer alle våre elever muligheten til å delta på konsert hvert semester.
 • Kulturskolens lærere skal ha løpende kommunikasjon med foreldre. Vi skriver et notat med innhold, lekser og progresjon etter hver undervisningstime. Dette kan leses av foreldre i Speedadmin.
 • Vi garanterer svar på skriftlige henvendelser innen to arbeidsdager.
 • Ved avlysning av undervisning varsles foresatte/elev via SMS til ønsket mobilnummer. Det gis kontingentreduksjon ved tap av undervisning ut over to ganger per semester. Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeur utløser ingen kontingentreduksjon.

Forventninger til elever og foreldre

Vi forventer at du som elev:

 • er åpen for å lære og deltar aktivt i undervisningsopplegget
 • møter forberedt og i rett tid til undervisningen
 • holder orden på utstyr, instrument og noter
 • gir beskjed ved fravær, om mulig dagen før eller tidligere
 • utvikler gode øvingsrutiner 

Vi forventer at foresatte:

 • oppmuntrer og støtter eleven og legger til rette for at han/hun kan følge undervisningsopplegget, og utvikle gode øvingsrutiner
 • følger med ukentlig i Speedadmin
 • sørger for at eleven har nødvendig utstyr tilgjengelig for øving 
 • kjøper noter og nødvendig utstyr etter avtale med læreren
 • gir nødvendig informasjon om eleven og holder kontakt med læreren.
 • melder fra hvis eleven skal være borte fra undervisningen, om mulig dagen før eller tidligere

   

Speedadmin - elevoppfølging

Speedadmin er kulturskolens administrasjonsprogram og kommunikasjonsplattform mellom lærere, elever og foreldre. Her kan elever og foreldre følge med på timeplan, lese notater til hver undervisningstime og se konsertkalender. Søknader til kulturskolen leveres også gjennom speedadmin. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Søknadsskjema/Innmelding

Utmelding

Logg inn i Speedadmin. Velg "utmelding" i menyen (øverst i midten.) 
Utmeldingsfrist for kommende vårsemester er 1.desember og for høstsemesteret 1.mai. Ved for sen eller manglende utmelding vil skolen kreve semesterkontingent for kommende semester. 
 

Ved spørsmål, ta kontakt med rektor: johannes.fauchald@hamaroy.kommune.no 

Rammeplan for kulturskolen - Mangfold og fordypning

Rammeplan for kulturskolen - mangfold og fordypning fra 2016, utarbeidet av Norsk kulturskoleråd, ble i juni 2018 vedtatt innført i Hamarøy kommune. Det betyr at rammeplanen skal legges til grunn for drift og utvikling av Hamarøy kulturskole. I rammeplanen heter det at hver enkelt kulturskole skal utarbeide lokale læreplaner (inneholdende blant annet fagplaner) med utgangspunkt i rammeplanen. Det arbeidet er vi i gang med i Hamarøy kulturskole - og kan forventes ferdigstilt i løpet av vårsemesteret 2019. 

Rammeplanen kan leses her: 

https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen

 

Trenger du øvingslokale ?

MUSIKKBINGEN

Hamarøy kommunale øvingsanlegg - "bingen/Skoglund-brakka" er plassert ved kulturskolen på Oppeid. Den er tilgjengelig for utlån til alle.
Øvingstid reserveres ved å ringe følgende telefonnummer: Johannes Fauchald - 92 21 24 87. Du kan også sendes epost til johannes.fauchald@hamaroy.kommune.no

Se retningslinjer og reglement: MUSIKKBINGEN.pdf

Utleie av teknisk utstyr

Utleie
Hamarøy musikk- og kulturskole leier ut diverse utstyr. Kontakt rektor for avtale/info: johannes.fauchald@hamaroy.kommune.no

Utleie skjer innenfor skoletiden i perioden 20.august til 20.juni. Utleie i ferier og høytider kan også avtales, men vil medføre et pristillegg.

Utstyr

 

Dagsleie  (dag 2,3.)

 

Behringer Eurorack 800 med Ramsa høytalere

8 kanalers Mixer og forsterker

500,- (250,-)

 

THX

Trommemikrofoner (sett)

200,- (25,-)

 

Sennheiser 845, Shure osv

Sang/talemikrofoner (2 stk)

100,- (50,-)

 

Røde NT1

Studiomikrofoner (2 stk)

150,- (75,-) stk

 

Røde NT3

Kondensatormik. (2 stk)

150,- (75,-)

 

Mikrofonstativer, notestativer, kabler, gitarstativer

 

25,- (13,-)

 

Lightcase

Scenelys i mikroformat med fjernkontroll

250,- (125,-)

 

Randall RG 75 D2

Gitarforsterker 

150,- (75,-)

 

Epiphone Valve standard

Gitarforsterker

150,- (75,-)

 

Peavey Delta Blues 210

Gitarforsterker

250,- (125,-)

 

Ampeg BA115

Bassforsterker 

200,- (100,-)

 

Peavey VK 112

Gitarforsterker

200,- (100,-)

 

Mapex t 570 A

Komplett trommesett

500,- (250,-)

 

Epiphone Embassy

El-bass

150,- (50,-)

 

Epiphone les Paul classic

El-gitar

150,- (50,-)

 

Roland FP-7 F

El-piano med vektede tangenter

600,- (300,-)

 

Brenderup Bilhenger

Liten bilhenger med låsbar topp. 500 kg nyttelast

200,- (100,-)

 

Utleie av sceneelementer

SCENE

trenomat.jpg?itok=H 0fx 6HqD

Kommunene i Nordsalten sammen med Hamsunstiftelsen og Hamarøy menighet har gått til anskaffelse av 100 kvm sceneelementer. Elementene eies av kulturskolene i Hamarøy, Tysfjord og Steigen, Hamsunstiftelsen og Hamarøy Menighet. Disse kan leies etter avtale - se kontrakt under og vedtekter.


NB! Før scenen eller deler av scenen benyttes skal den reserveres og nøkler hentes (i kontortid) hos Hamarøy Kommune, enten via servicekontoret eller kulturskolen:

postmottak@hamaroy.kommune.no  mob 941 32 515
johannes.fauchald@hamaroy.kommune.no - mob. 922 12487Johannes Fauchald, Hamarøy - tlf. 92 21 24 87
Torunn Baade,  Steigen - tlf. 974 24700

Retningslinjer/elevreglement

REGLEMENT FOR ELEVER V/ HAMARØY KULTURSKOLE 

1. Den som blir tatt opp som elev i Hamarøy musikk- og kulturskole, beholder plassen til den sies opp eller eleven går ut av grunnskolen. Opptak skjer etter de til enhver tid gjeldende opptakskriterier. Elevplassen er bindende for ett semester av gangen - utmeldingsfrist for kommende vårsemester er 1.desember og for høstsemesteret 1.mai. Ved for sen eller manglende utmeldingsfrist vil skolen kreve semesterkontingent for kommende semester.  Utmelding/oppsigelse av plassen må skje skriftlig på speedadmin, eller per mail til johannes.fauchald@hamaroy.kommune.no. 

2. Elevavgiften betales for ett semester av gangen. Elevavgiften refunderes ikke med mindre det gjelder lengre tids sykdom (mer enn 4 uker), eller ved flytting fra kommunen. Ved misligholdelse av betalingsplikten, avgift ikke innbetalt innen 2 måneder etter forfall og betalingsutsettelse ikke er innvilget, gis de foresatte skriftlig melding om at eleven mister plassen dersom betaling ikke skjer innen 14 dager. Kopi sendes elevens lærer. Elever som ved oppstart av nytt skoleår har restanser på elevavgiften, kan ikke tas opp som elev, eller fortsette elevforholdet før restansen er betalt.

3. Elevene plikter å møte presis og forberedt til undervisningstimene. Ved sykdom eller annen tvingende grunn til fravær skal det gis beskjed om dette til elevens lærer på forhånd. Elevene kan ikke få forsømte timer tilbake. Kulturskolen kan heller ikke kompensere for tapt undervisning grunnet andre skolearrangementer. 

4. Dersom et av skolens instrumenter blir påført skade, rapporteres dette straks til skolens kontor. Dersom skaden skyldes skjødesløs behandling, må eleven selv betale reparasjonen.

5. Ved gjentatte fravær etter hverandre uten melding, ved manglende interesse for skolearbeidet eller av disiplinære grunner, kan Hamarøy musikk – og kulturskole ved rektor, utelukke elever fra undervisningen.